Erika Järnkvist opplevde allerede i en tidlig fase av sin åndelige søken at hun begynte å få psykiske problemer, og at de forverret seg da hun begynte å praktisere yoga. Blant annet fikk hun panikkanfall. I dag tror hun yoga var en viktig årsak til det. Illustrasjonsbilde: Yayimages.com

Ble utbrent av yoga

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21