NAVNEBYTTE: I en felles pressemelding signert skoleleder Magnus Westergård, og Livets Ord pastor Joakim Lundqvist (bildet) skriver de at diskusjonen om navnebytte har pågått over lengre tid. Foto: Dagen-arkivet

Livets Ord-skolene bytter navn

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.