I skjul: Et krisesenter ble redningen for trebarnsmoren «Sawsan». Nå bor hun på hemmelig adresse et sted i Libanon.  Foto: Lucian Muntean, Kirkens Nødhjelp

Kvinner på flukt er sårbare for vold

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).