DRØM: – Drømmen min er at alle lærere skal tenke at de har den beste jobben i verden, og at de skal innse hvilken stor forskjell de kan utgjøre i barns liv, sier Juliana Sfeir, ansvarlig for Sat-7 Academy. Foto: Kari Fure

Gir krigsbarna hjelp til å ta igjen tapt skolegang

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?

Sex – tabuemne i kirken?

Menighetsdoktoren

– Vi vil oppfordre pastorer og ungdomsledere å ta dette temaet på alvor, skriver Menighetsdoktorene.

Barn og unge forfølges for troen på Jesus

trosfrihet

Noen av barna får først høre om sine foreldres og besteforeldres tro etter at de har flyktet fra Nord-Korea. Barn forteller at foreldrene har lest svært stille fra en hemmelig bok som barna aldri fikk se i.

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?