LAOS: Fem milliarder kubikkmeter vann skal ha flommet ut da demningen brast, noe som tilsvarer snaut en tidel av den samlede vannmengden i Mjøsa. Foto: Attapeu Today via AP / NTB scanpix

Overlevende i Laos stiller spørsmål ved dødstall

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.