Samtale: James W. Sires livssynstenkning tilbyr en måte å snakke om tro på som kan hjelpe sekulære mennesker til å innse at alle tror.  Foto: Lightfield Studios, Fotolia

– Han utfordret folk til å reflektere over hva de tror på

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).