LANDSMØTE: Deltagere på Norges Samemisjons landsmøte i Stavanger. Fra venstre: Odd Eivind Høyvik, fungerende styreformann, Inga Hætta Nygård, delegat fra Troms og Roald Gundersen, daglig leder.  Foto: Ove Eikje

Samemisjonen sliter, tross bedret økonomi