TIDLIG I JOBB: Som seksåring begynte Olaug Bollestad som avisselger på stålverket etter skolen. Hun følte hun måtte klare seg selv.  Foto: Ingjerd Våge

– Jeg har jobbet i flere år med å tilgi mor

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)