INTERVJU: Rune Tobiassen er leder for Fellesmøtene. Her intervjuer han Konstanse Raen under torsdagens møte. Raen er kjent for sitt årelange engasjement i bibeloversettelse og i arbeidet med å bruke Bibelen i kampen mot HIV/AIDS i Afrika.  Foto: Torunn Haraldsen

Her møtes rekordmange menigheter

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)