Kristen sang gav Idol-dommere gåsehud
Del
Rebekka Aanensen (17) fra Karmøy gav Idol-dommere gåsehud da hun fremførte en sang om Guds tilgivelse på audition i TV 2 onsdag. Hun gikk videre, og ønsker å formidle et kristent budskap.

- Jeg følte ikke at jeg fikk gjort mitt beste gjen­nom frem­fø­rel­sen, og ble vel­dig over­ras­ket da jeg gikk vi­de­re, for­tel­ler Re­bek­ka Aanen­sen til Dagen.

Hun sa til Idol-dom­mer­ne før sin frem­fø­rel­se at hen­nes sang «Take me in your arms» er en sang om til­gi­vel­se fra Gud.

- En sang til Gud, spur­te Kurt Nil­sen i dom­mer­pa­ne­let und­ren­de.

Etter gjen­nom­ført au­dition åpnet Nil­sen med å si tusen takk.

- Dette var bra. Du syn­ger bra, og du syn­ger en fin sang som du har skre­vet selv, opp­sum­mer­te Kurt Nil­sen før han gav henne sitt ja.

En annen av dom­mer­ne, Tone Damli Aaberg, sa at hun fikk lyst til å lukke øyne­ne sine og bare nyte san­gen.

Gun­nar Greve, som kan være en krass dom­mer, lurte på hva som skjed­de.

- Jeg fikk gåse­hud, sa han til et sam­stemt og be­rørt dom­mer­pa­nel.

Bud­ska­pet om Jesus

- Hvor­for frem­før­te du nett­opp denne san­gen?

- Fordi jeg føler at jeg viser frem meg selv gjen­nom denne hjerte­san­gen. Ho­ved­bud­ska­pet er til­gi­vel­sen, at Gud hol­der meg i sine hen­der og er med meg, sva­rer Re­bek­ka Aanen­sen.

- Hva øns­ker du å for­mid­le gjen­nom Idol?

- Jeg vil få fram bud­ska­pet om Jesus, som lever og er til for oss. Men selv­føl­ge­lig så els­ker jeg også å synge, sva­rer den unge sang­fug­len fra Åkre­hamn på Karm­øy.

Hun kan også tenke seg å frem­føre flere krist­ne san­ger hvis det blir an­led­ning i den vi­de­re kon­kur­ran­sen. DAGEN