KrF nekter å svare på Midtøsten-spørsmål
Del
- Useriøst å svare ja eller nei på slike spørsmål, sier Hans Olav Syversen.

Palestinakomiteen og Fellesutvalget for Palestina , som støt­ter pa­le­sti­ner­nes kamp, har sendt ut noen spørs­mål om hva par­ti­ene mener om kon­flik­ten i Midt­østen. Re­sul­ta­te­ne av rund­spør­rin­gen lig­ger på deres nett­sider.

- Partiene står selvfølgelig helt fritt, men vi hadde satt pris på om også KrF hadde svart konkret på våre spørsmål, sier Annicken Lundgård, leder i Palestinakomiteen, til Dagen.

KrF   nektet å svare på åtte av ni spørsmål.

- De har bedt oss om å svare ja eller nei, og dette mener vi er en useriøs måte å svare på. Vi har ikke gått med på deres premisser, og har derfor sendt dem et sammendrag av temaene de har belyst, sier Hans Olav Syversen, parlamentarisk leder i KrF, til Dagen.

- Men forstår du at folk synes at det er underlig at KrF ikke svarer på disse spørsmålene?

- Det skjønner jeg, men her velger Palestinakomiteen å ikke føre en dialog med de som svarer. Vi velger å gi en sammenfatning av vår Midtøsten-politikk, og dette krever mer enn ja eller nei, sier Syversen.

Kuttet ut spørsmål

Palestinakomiteen har kuttet ut et av spørsmålene som de sendte til partiene. Det handler om de vil jobbe for å innføre etiske retningslinjer ved kjøp av statsobligasjoner, for å sikre at Statens pensjonsfond utland (SPU) ikke investerer fra stater som er ansvarlige for brudd på menneskerettigheter og folkerett.

- Hvorfor har dere kuttet ut dette spørsmålet, Lundgård?

- Når vi gikk gjennom spørsmålene, fant vi ut at dette var overflødig, for PSU har innført etiske retningslinjer, svarer hun.

Hans Olav Syversen mener at han vet årsaken til at det ble utelatt:

- Den rødgrønne regjeringen investerte til sammen 4,5 milliarder kroner i israelske statsobligasjoner i fjor. Derfor passer nok ikke dette spørsmålet inn i undersøkelsen, sier han.

Samstemte partier

Det er spesielt interessant hva Høyre og Frp svarer i rundspørringen, siden de kan komme i regjeringsposisjon etter valget. Svarene fra de to partiene viser at de er svært samstemte i de fleste spørsmålene fra Palestinakomiteen og Fellesutvalget for Palestina.

Begge er kritiske til utbygging av israelske bosetninger. Men partiene sier nei til økonomiske sanksjoner mot Israels utbygging av såkalte «ulovlige kolonier». De vil heller ikke ha et importforbud av israelsk krigsmateriell.

Når det gjelder om partiene vil gå ut med en aktiv oppfordring til norske selskaper om å ikke importere varer produsert i «israelske bosettinger i de okkuperte områdene», og unngå alt handelssamkvem med bosettingene, sier både Høyre og Frp nei til at dette er aktuell politikk for dem.

Mer israelvennlig politikk

- Vi går imot et veldig viktig valg med tanke på Norges holdning til Israel og palestinerne, og den vil endre seg mye hvis vi får en borgerlig regjering. Vi ser av svarene at Høyre og Frp vil stå for en mer israelvennlig politikk enn den rødgrønne regjeringen fører i dag. Vi får mindre støtte til palestinernes sak i en ny regjering, svarer Annicken Lundgård.

Et annet spørsmål som har vært aktuelt i det siste, er om man skal jobbe for et importforbud på varer produsert i israelske bosettinger, noe som EU har gått inn for.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har sagt at Norge vil gå sammen med EU for å unngå en slik import. Men både Høyre og Frp svarer i rundspørringen nei til å arbeide for importforbud.

DAGEN