PARTI-TOPP: Mona Høvset er kommunikasjonssjef i Kristelig Folkeparti og har vært nestleder i partiets kvinneorganisasjon.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Legger seg ikke opp i KrF-ansattes privatliv

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?