KrF: Godt under sperregrensen på ny måling. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

KrF langt under sperregrensen i ny måling

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)