Kari og Ernst Harbakk mottok o
...
Kari og Ernst Harbakk mottok onsdag Kongens fortjenestemedalje i sølv. Foto: Ole Andreas Husøy, KPK
Kongens sølv for misjonsinnsats
Del
Det er ikke ofte et ektepar får Kongens fortjenestemedalje i sølv samme dag. Men det fikk Kari og Ernst Harbakk onsdag. Deres liv har vært en lang tjeneste for misjon og kirke, ikke minst overfor Kina.
Direktør i Areopagos, Birger Nygaard, understreket at selv om ekteparet fikk sine medaljer samme dag, så var det snakk om to separate tildelinger for hver sin individuelle innsats.Asiasekretær i Areopagos, Knud Jørgensen, overrakte medaljene og diplomene fra Kongen. Om begrunnelsen for tildelingen sa Jørgensen at Kari fikk medaljen for sitt diakonale sinnelag og innsats, kombinert med fantasi når det gjelder å finne løsninger. Han påpekte hennes styrke og kamplyst på vegne av fattige og marginaliserte mennesker.Ernst har i nesten 40 år vært en sentral kjenner av Kina og kinesiske forhold, han har vært en nøkkelperson i norsk misjons innsats i landet og en brobygger mellom ulike kulturer. Det var han som i sin tid, gjennom salg av en del av misjonens eiendom i Hong Kong, berget Areopagos fra fallitt til å bli en relativt velstående organisasjon.Kari og Ernst arbeider i dag i Areopagos som henholdsvis prosjektkoordinator og seniorrådgiver. Areopagos er en ideell stiftelse som arbeider for at kristen tro og praksis blir presentert troverdig for religiøst søkende mennesker. Den arbeider i Kina, Mekongområdet, Danmark og Norge.- Jeg føler takknemlighet for alt jeg har fått være med på. Når jeg ser alle de kjente ansiktene som er til stede her, gir det meg historiske glimt av mitt eget liv, sa Kari Harbakk til KPK etter at hedersbevisningene var overlevert.En lang rekke personer fra misjonsorganisasjoner, menigheter og kirker hadde ordet etterpå for å gratulere ekteparet med utmerkelsene og takke for den betydningsfulle innsatsen de har gjort. KPK