Kirkens nei til homofile ekteskap ble debattert på TV
Del
Hvorfor er det riktig eller galt  å ikke vie homofile i Den norske kirke? Det var tema torsdag kveld i den timelange direktesendte «Debatten» på NRK TV.

Nett-TV: Se NRK-de­bat­ten i opp­tak her

Panelet  be­stod av  Helga Haug­land By­fug­li­en , pre­ses i Bispe­mø­tet,  Jan-Olav Hen­rik­sen , pro­fes­sor i re­li­gions­fi­lo­so­fi ved Me­nig­hets­fa­kul­te­tet,  Egil Mor­land , første­lek­tor ved NLA Høg­sko­len og  Ve­bjørn Sel­bekk , sjef­re­dak­tør i Dagen

Med i panelet var også  Øi­vind Bene­stad , dag­lig leder stif­tel­sen Mor­Far­Barn,  Line Halv­ors­rud , leder i Skeiv Ung­dom,  Einar Ge­li­us , prest,  Finn Schjøll , bloms­ter­hand­ler,  Geir Kvar­me , skue­spil­ler og  Helge Si­mon­nes , sjef­re­dak­tør i Vårt Land.

54 stem­te for for­bønns­li­tur­gi og 62 stem­te mot under Kirke­mø­tet tirs­dag. Den nors­ke kirke har der­med av­vist å star­te ar­bei­det med å ut­ar­bei­de en egen for­bønns­li­tur­gi for bor­ger­lig inn­gåt­te ek­te­skap mel­lom like­kjøn­ne­de par.

For­kjem­pe­re kal­ler det man­gel på re­spekt. Men gjør ikke Den norke kirke bare det Bi­be­len sier? Dette var tema for de­bat­ten tors­dag kveld .