DØDEN: Flere har spurt UiO-leder Andreas Nordli om han vil sende dem i døden, til halshogging og korsfestelse, ved å oppfordre dem til å reise til et muslimsk land.  Foto: Silje Rognsvåg

«Vil du sende oss i døden?»

Mat

andakt

Bibelen meir enn 
bokstavar og ord,/ 
Bibelen er i frå Gud./ 
Bibelen kan gje deg 
meir enn du tror. 
Bibelen Guds ferdigdekka bord.