Dag Sele ble lørdag valgt til ny fylkesleder i Hordaland KrF. Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Dag Sele valgt til leder av Hordaland KrF

Er vi garantister for gode resultater?

utenrikskommentar

Å drive misjons og bistandsarbeid er krevende, og det skal det også være. Det handler om innsamling, om etterrettelighet i alt og om forventningene folk har til at vi driver skikkelig. Givere i Norge skal stole på oss som en troverdig, frivillig organisasjon.