KJENTE TONER: Skattekutt og arbeidsplasser. Innvandringskontroll og kamp mot terror. Mye var kjent da Donald Trump holdt talen State of the Union for første gang.  Foto: Win McNamee

– Ingen bistand til fiender av USA

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.