GATEFEST: Det vert servering av gratis mat og alkoholfri drikke under Frelsesarmeen sin gatefest på Grønland.  Foto: Silje Eide/ Frelsesarmeen

Frelsesarmeen held gatefest i Oslo

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)