FOR LEDERE: – Nettverket blir for prester og andre med lederansvar i lutherske frikirker og organisasjoner, sier Rolf Kjøde, som sitter i interimgruppen for nettverket, som skal dannes 20. mars i Oslo.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Nytt konservativt kirkeledernettverk

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21

Bare livet igjen

utenrikskommentar

Familien til lille Farah Abdi levde et enkelt, men godt nomadeliv langt ute i den golde somaliske ørkenen. Nå har fire års sammenhengende tørke tatt fra dem alt, unntatt håpet.

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21