UTSETTE: Denne gruppen håper o
...
UTSETTE: Denne gruppen håper og arbeider for at saken om vigselsliturgi utsettes. Det uformelle fellesskapet av delegater som står for det klassiske synet i ekteskapet møtes jevnlig under Kirkemøtet i Trondheim. Foto: Johannes Ek Reindal
Disse 30 ber om at homo-vigsel utsettes
Del
Kirkemøtet har delt seg før debatten om homovielser lørdag. En gruppe ber om utsettelse av saken. Et annet forslag vil at alle skal kunne bruke den nye liturgien.

Siste nytt fredag kveld: Komiteen som behandler spørsmålet om homofile og lesbiske skal få vies i Den norske kirke, delte seg fredag kveld i to.

Et mindretall på åtte vil utsette saken. De ber om mer utredning «med særlig fokus på konsekvensene av likekjønnet vigsel for barns situasjon og rettigheter, og for kirkens helhetlige teologi om familien».

Et flertall på femten i komiteen foreslår at det utarbeides nye liturgier for likekjønnede par. Flertallsforslaget holder seg i hovedtrekk til biskopenes kompromissforslag fra i høst om at det skal være to likeverdige liturgier. Men de har i tillegg tatt inn et nytt kontroversielt element: Den nye liturgien kan brukes overfor alle par.

Det betyr at også heterofile par skal kunne vies etter den nye liturgien.

Forslagene skal debatteres lørdag morgen på Kirkemøtet i Trondheim. Debatten starter klokken halv ni.

Etter debatten skal saken behandles på nytt i komitéen. Endelig vedtak er ventet mandag formiddag.

Nett-TV: Følg debatten direkte her

TIPS OSS:

Har du innspill eller nyhetstips rundt det som skjer på Kirkemøtet? Send oss en e-post: redaksjonen@dagen.no

Vebjørn Selbekk på lederplass: Bibelversene som forsvinner

Samles om morgenen

Hver morgen på kirkemøtet samles rundt 30 delegater som står på en klassisk forståelse av ekteskapet. Det uformelle fellesskapet trommer sammen strategier for i størst mulig grad å fremme klassisk syn på ekteskapet. Delegatene er løst sammensatt av folk som Levende folkekirke anbefalte ved Kirkevalget.

– Hva vil dere gjøre, Egil Morland? Få utsettelse?

– Ryktene fra komiteen som behandler saken sier at det vil komme forslag om at saken skal utsettes. Det vil vi i denne gruppen støtte. Faller forslaget er det ikke aktuelt for støtte bispemøtets reviderte forslag. Det vil bli fremmet andre typer forslag som det kan stemmes over, sier han.

Les også: Ble motstander av homo-ekteskap

Brukes av hvem?

Det som blir viktig for mange av de som ikke vil åpne for likekjønnet vigsel, er at den nye liturgien skal forbeholdes likekjønnede.

– Det sier også Bispemøtets vedtak uttrykkelig, sier Morland.

I vedtaket deres heter det at «i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap».

– Dette har biskop Nordhaug i Bjørgvin sagt at han er «bundet til masten» av. Hvis også de biskopene som i utgangspunktet støtter vårt syn går for at den nye liturgien kan brukes av alle, vil det være et overgrep mot paret som gifter seg og mot presten som skal vie, sier Morland.

– Prestene står ikke over liturgien. En slik utvikling vil styrke ytterligere vår kirke som en prestesentrert kirke.

Les også: Kan ikke love kirken mer penger

Alle kan bruke

Biskop Halvor Nordhaug sier han ikke avviser at den nye liturgien kan brukes av alle.

– Mitt utgangspunkt i ønsket om to liturgier, er begrunnet i at de med tradisjonelt syn på ekteskapet skal få kunne bruke en liturgi med den basis. Det er nåværende liturgi. Det er ikke urimelig at de som har det andre synet på ekteskapet får en liturgi som kan brukes ved likekjønnet vigsel, men som de også kan bruke for par av kvinne og mann. Den liturgien vil jo være i samsvar med deres ekteskapsforståelse.

Han sier at for ham er dette valget en konsekvens av realitetene i kirken - at det er to syn på ekteskapet. Han sitter selv i komiteen som jobber med liturgien og bekrefter at det jobbes med et utsettelsesforslag.

– Det vil neppe få flertall, sier biskopen.

Det forslagstillerne kan håpe på er at deres innstilling blir tatt med i merknadene til vedtaket.

Les også: En av disse blir kirkeleder

Skuffet

– Under generaldebatten valgte både du og biskop Per Arne Dahl å fokusere på at kirken må stå samlet. Dette selv om dere står på tradisjonelt syn på ekteskapet. Forstår du at en del er skuffet?

– Både jeg og Dahl og Ivar Braut har jobbet med denne saken i Bispemøtet og i Kirkerådet og fremmet forslaget som nå er på bordet. Vi erkjenner at flertallet er som det er og at det vil komme en ny liturgi. Det betyr ikke at vi støtter disse liturgiene. Men vi forholder oss til at de kommer, sier Nordhaug.

Han mener forslaget som forligger sikrer det tradisjonelle synet livsrom.

Han sier også at han har lest innlegget til de 200 prestene, som ble trykket i Dagen og Vårt Land. Der krever de garantier for at de kan forkynne og undervise i samsvar med tradisjonelt syn på ekteskapet.

– Det er et forslag jeg vil støtte i komitearbeidet med saken, sier han.

Skjørt vedtak

Biskopenes vedtak anses som skjørt. Flere, på begge sider, har gått på kraftig kompromiss med det som er deres primærstandpunkt.

Biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, mener det ikke kan rokkes ved Bispemøtets kompromiss.

– Da ryker alt. Det er dette vedtaket vi i bispekollegiet står sammen om.

Hun forventer at det er det prinsipielle som skal avklares på årets kirkemøte.

– Så får vi ta eventuelle bruk og konkrete liturgier i 2017.

Press

Egil Morland sier stemningen i gruppen som samles om morgenen er god. De finner styrke i hverandres fellesskap.

– Men det rapporteres fra komiteene at det er hardt arbeid for de klassiske standpunktene, nærmest en åndskamp. Det være seg om det gjelder økonomi, medlemskap eller hva det måtte gjelde. Det synes i mange sammenhenger at man ikke våger å stå frem som et trossamfunn.

Nett-TV: Se alle debattene fra Kirkemøtet her

Les Vebjørn Selbekks lederartikkel:

 

den norske kirke,egil morland,homovielser,kirkemøtet,km16,trondheim,vigselsliturgi,øivind benestad