UTSETTE: Denne gruppen håper og arbeider for at saken om vigselsliturgi utsettes. Det uformelle fellesskapet av delegater som står for det klassiske synet i ekteskapet møtes jevnlig under Kirkemøtet i Trondheim.  Foto: Johannes Ek Reindal

Disse 30 ber om at homo-vigsel utsettes