Kirkerådet: Her er det nye Kirkerådet, sammen med direktør og assisterende direktør. (f.v.) Jens-Petter Johnsen, direktør, Karin-Elin Berg, Gerd Karin Røsæg, assisterende direktør, Kari Helene Skog, Ole Kristian Bonden, Harald Hegstad, Ivar Braut, Agnes Sofie Gjeset, Gunnar Winther, preses Helga Haugland Byfuglien, Jan Olav Olsen, leder av Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum, Olav Myklebust, Anne Berit Evang, Linn Strømme Hummelvold, Anne Jorid Gjertsen, Leif Christian Andersen og leder av Mellomkirkelig råd Kristine Sandmæl.  Foto: Siv Thompson, Kirkens infoavdeling

Åpen folkekirke fikk makten, også i Kirkerådet

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.