SPENNENDE TIDER: Rektor Erik Waaler ved NLA Høgskolen feirer 50-årsjubileum samtidig som høgskolen ekspanderer både med studenttall og lokaler i Oslo og Bergen.  Foto: NLA Høgskolen

50 ganger så mange studenter på 50 år

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)