VETERAN: Evangelist Håkon Fagervik har vært 20 ganger i Israel, 13 av dem som leder for Nordic Missons bønneskole.
  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Lærer om velsignelse på bønneskole i Israel

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)