ISRAEL: Genesaretsjøen ligger 200 meter under havets nivå, 45 kilometer fra kysten, og er 160 kvadratkilometer stor. Foto: Fotolia.com

Genesaretsjøen skal toppes opp med sjøvann

En svakhet for liv som gror

abort

Våre politikere har fjernet alle rettigheter for fosteret før 12. uke. I stedet for å gjøre det lettest mulig å bære fram barnet, vil man gjøre det lettest mulig å fjerne det.

«Han er bror min!»

I fokus

Me nordmenn elskar statistikk, og aller helst når den fortel oss at me og vår nasjon er mellom dei aller beste. I velferd og lykke, eller i idrett. Og slik har me tenkt å ha det, lenge enno.