MER KJÆRLIGHET: De savner at m
...
MER KJÆRLIGHET: De savner at muslimer viser mer omsorg og engasjerer seg i samfunnet. F.v. imam Hamid Farooq og styreleder Najam ul-Saqib Farhan i Islamic Cultural Centre (ICC) på Grønland i Oslo.
De savner nestekjærlighet fra muslimer
Del
Ledelsen i Norges eldste moské utfordrer sine egne til 
engasjement for de svake.

– Nestekjærlighet er noe jeg savner med meg selv og oss muslimer. Vi er dårlig på mellommenneskelige forhold, sa styreleder Najam ul-Saqib Farhan under Åpen moskédag i Islamic Cultural Centre (ICC) i slutten av januar.

Over 250 nysgjerrige personer var innom Norges eldste muslimske forsamling med 4.000 medlemmer på Grønland i Oslo . Etter et seminar om islam kom appellen fra styrelederen.

– Det gjelder å engasjere seg i samfunnet. Ett av de viktigste budskapene i islam er å ta seg av de svake, sa Farhan.

Noen dager senere møter han og imam Hamid Farooq Dagen for å utdype hva han mener.

– En av kjerneverdiene i islam, etter troen på Gud, er kjærlighet til mennesker og miljøet. Vi har plikt til å ta vare på hverandre, sier styrelederen.

Han er bekymret for at folk i dag har lite skikkelig kontakt med hverandre.

– Det er mye materialisme og vi blir helt oppslukt av den digitale kommunikasjonen. Vi har kontakt med tusenvis av folk på internett, men glemmer de nærmeste rundt oss.

Bli med inn i Norges eldste moské  

Glemt kjærlighet

Farhan og imamen mener at nestekjærlighetskonseptet nærmest er glemt av muslimene. De sier at for praktiserende muslimer er det en forpliktelse overfor Gud og medmennesker.

– Foreldre skal ha stor respekt, så kommer lærere. Det står ingen steder at de må være muslimer for å bli respektert. Blant foreldre kommer mors rangering tre ganger høyere enn far.

De nevner at baksnakking ifølge islam sammenliknes med å spise søsken levende.

– Det skal ikke finnes hos praktiserende muslimer. Der er vi nødt til å bli bedre samfunnsborgere, rett og slett bli bedre mennesker.

– Står det så ille til med muslimer?

– Jeg mener at vi har et stort ansvar og et enormt forbedringspotensiale. En rettroende skal være eksemplarisk i alt han foretar seg, men mennesker er ikke ufeilbarlige. Vi oppfordrer til å prøve å gjøre det som er riktig, sier Farhan.

Han savner også at muslimer engasjerer seg mer i samfunnet.

–Vi må være bevisst vår rolle i samfunnet og være aktive deltakere i alt som foregår – samfunnsdebatter, dugnader, borettslagsmøter, arbeidsfester, idrettslag... Gjennom deltakelsen møter vi folk, og da er det lettere å snakke om ting og bli gode venner. Isen smelter, fordommer oppklares og vi forstår hverandre bedre.

Integrering

Styrelederen oppfordrer muslimer til å være effektive og arbeidsomme på jobben, være med på borettslagsmøter i nærmiljøet, og stille opp for barna sine på idrettsarenaer og i skolesammenheng.

– Vær med på foreldremøter 
og juleavslutninger, engasjer deg i lokalpolitikk, oppfordrer han.

ICCs ledere er opptatt av at muslimer slik vil bidra til å integrere seg selv.

– Er det mange som ikke gjør dette?

– Vi har ingen statistikk på dette, men skulle ønske at flere gjorde det, sier imamen.

Men den viktigste forklaringen mener han er at muslimene ikke kjenner sin egen religion godt nok.

Bedre image

Moskeen drives av frivillig arbeid og har for øyeblikket ikke noe organisert diakonalt arbeid, men i blant har de enkeltarrangementer som å dele ut roser på gata og markere høytiden id for flyktninger eller barn på sykehus.

Mange medlemmer av moskeen engasjerer seg i Røde Kors og besøker eldre på sykehjem.

– Det er etter profetens eksempel å ta vare på gamle, syke og foreldreløse, de svake i samfunnet, sier Farhan.

– Er målet deres å skape et bedre bilde av muslimer?

– Hovedintensjonen er å være praktiserende muslim. At muslimer får et bedre image vil være en naturlig konsekvens når vi praktiserer vår religion slik den skal. Da blir også Allah, skaperen, glad, sier styrelederen.

– Hvordan blir dere som muslimer møtt av samfunnet?

– Norge er et fint sted å være, men vi kan bli deprimert over hvordan media blåser opp saker. Under karikaturstriden ble ikke ett glass knust av norske muslimer, mens journalister gikk rundt på Grønland for å finne noen som kunne være «ekstrem».

De oppfordrer skeptiske nordmenn til å bli kjent med muslimer, og helst lærde eller imamer om en vil lære om islam. Ved lesing på internett bør man være kritisk overfor kildene, understreker de.

– Vi snakker for lite sammen. Kom gjerne på åpen moskédag, inviterer styrelederen.

– Lang tradisjon 
med gaver til fattige

Moskeer i vestlige land viser oftere sosialt engasjement enn moskeer i muslimske land, ifølge islamforsker Olav Elgvin ved Fafo.

– Hvilken tradisjon er det for å vise nestekjærlighet og samfunnsengasjement i islam?

– I islam er det en lang tradisjon for å ta seg av de svakerestilte, gjennom det såkalte almisse- eller zakat-prinsippet. Dette har imidlertid blitt tolket og forstått på mange forskjellige måter i ulike muslimske samfunn. Noen steder har dette blitt tolket som noe som minner om en statlig skatt, mens det andre steder har blitt tolket som privat velgjørenhet, sier Elgvin.

Samfunnsforsker og skribent Olav Elgvin. Foto: Mari Engestøl Sagedal

– Hvor aktive er muslimske samfunn i Skandinavia i forhold til muslimske land når det gjelder å vise omsorg for sin neste?

– De muslimske menighetene i Vesten fungerer på en helt annen måte enn moskeer ofte gjør i muslimske land. I mange muslimske land er moskeen primært et sted man kommer for å be. I Vesten fungerer det også som et sosialt møtested, og som et fellesskap. Det vil si at moskeer i Vesten ofte utviser mer sosialt engasjement enn hva moskeer i muslimske land gjør. Her er det likevel stor variasjon mellom de ulike moskéene, sier islamforskeren.

Se også: