erene ut av tempelet av El Greco. Bibelen sier mye om hvordan man skal forvalte penger og goder.
Dess rikere man er, dess mindre ber man
Del
login bli abonnent