Mammon: Jesus jager pengevekslerene ut av tempelet av El Greco. Bibelen sier mye om hvordan man skal forvalte penger og goder.  Foto: Wikimedia Commons

Dess rikere man er, dess mindre ber man

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).