38.000 asylsøkere fra Eritrea og Sudan risikerer å bli kastet ut av Israel, til protester fra blant andre FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Disse eritreerne demonstrerte utenfor den israelske nasjonalforsamlingen i forrige uke. Foto: AP / NTB scanpix

Israelske flygere nekter å fly deporterte asylsøkere til Afrika

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.