LØVHYTTER: Dette huset i bydelen Baka i Jerusalem har to balkonger med hver sin løvhytte (sukkah). Under sukkot, løvhyttefesten, er det en religiøs forpliktelse å bo i løvhytter. Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Lykken er å eie en sukkah-balkong