ULIKE SYN: Mens Theresa May regnes som en tydelig israelvenn, har Jeremy Corbyn kjempet mot den jødiske staten hele sin politiske karriere. Foto: Kirsty Wigglesworth, AP Photo / NTB scanpix

Britiske jøder frykter skifte av statsminister

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)