I en ny rapport hevder korrups
...
I en ny rapport hevder korrupsjonsjeger Eva Joly og flere i EU-parlamentsgruppen De grønne at IKEA har unnlatt å betale minst 1 milliard euro i skatt de siste årene. Foto: Anders Wiklund, NTB scanpix
Joly-rapport: – IKEA unndrar milliarder i skatt
Del
I en ny rapport hevder korrupsjonsjeger Eva Joly og flere i EU-parlamentsgruppen De grønne at IKEA har unnlatt å betale minst 1 milliard euro i skatt de siste årene.

Det tilsvarer drøyt 9,6 milliarder kroner. EU-kommisjonen skal nå granske påstandene, skriver den svenske avisa  Dagens Nyheter .

– Kommisjonen har notert seg rapporten og dens konklusjoner og kommer til å studere den i detalj, skriver talsperson Vanessa Mock i en epost til avisa.

Den norskfødte EU-parlamentarikeren Eva Joly, som har stått bak flere større korrupsjonsavsløringer i Frankrike, mener at den svenske møbelgiganten hører til de europeiske storkonsernene som har gått aller lengst for å krympe skatten.

– IKEA har et uvanlig aggressivt opplegg, sier Joly til Dagens Nyheter.

Flatpakking

IKEA avviser påstandene og understreker at selskapet betaler sine skatter «i tråd med nasjonale og internasjonale skatteregler».

– I virksomhetsåret 2015 betalte IKEA-konsernet rundt 822 millioner euro (7,9 milliarder kroner) i selskapsskatt globalt, noe som innebærer en effektiv skatt på like under 20 prosent, opplyser talsperson Per Henning til Dagens Nyheter.

Men ifølge  rapporten til De grønne  har IKEA opprettet et sinnrikt system for å flatpakke skatten gjennom kreativ flytting av penger mellom de ulike delene av foretaket.

Blant annet betaler alle IKEA-butikker 3 prosent av omsetningen i royalty til en annen del av konsernet, Inter IKEA i Nederland. I åtte av IKEAs europeiske datterselskaper minsker dette det skattbare overskuddet med mellom 35 og 64 prosent, ifølge rapporten.

– Taper millioner

Inter IKEA sender på sin side penger til en ukjent mottaker som kan være den tidligere hemmelige stiftelsen Interogo i Liechtenstein, samt innbetalinger av rente på et internlån til Interogo Finance i Luxemburg. Disse pengene blir ikke beskattet ettersom Nederland ikke skattlegger royalties og renter som betales utenlands.

Interogo Finance sender også penger til Interogo i Liechtenstein, men takket være en skatteavtale mellom de to miniputtstatene, blir skatten på disse midlene knapt merkbar.

Gjennom dette systemet har IKEA snytt Tyskland for mer enn 330 millioner kroner i skatteinntekter, mens Sverige har tapt nesten 100 millioner, hevder de grønne EU-parlamentarikerne.

I fjor kunne IKEA notere seg en  salgsvekst  på drøyt 11 prosent. I alt omsatte selskapet i 2014-2015 for 31,9 milliarder euro, eller drøyt 306 milliarder kroner.

Skatteflukt på EU-agenda

Skatteflukt blant store konserner står høyt på dagsordenen i EU for tiden, og i slutten av januar la EU-kommissær Pierre Moscovici fram en pakke med seks skjerpelser av loven for å hindre skattefusk og aggressiv skatteplanlegging.

Fredag i forrige uke hadde EUs finansministre sin første diskusjon om lovpakken.

Kommisjonen vil blant annet gjøre det vanskeligere for foretak å trekke fra renter på lån som er tatt opp utelukkende for å senke skatten. I tillegg vil den begrense adgangen for å flytte verdier fra ett land til et annet.

Dømt i Norge

I 2014 ble norske IKEA dømt i Oslo tingrett til å betale 123 millioner kroner til Skatt øst som selskapet hadde trukket fra på skatten som rentefradrag på lån fra et annet IKEA-selskap i utlandet.

Rentebetalingen hadde medført at IKEAs skattekostnad i perioden ble redusert med 43 prosent, men tingretten fant at lånearrangementet ikke hadde noen «fornuftig egenverdi utover å spare skatt».

ikea-skatt-unndrar,utenriks,nyheter,Kriminalitet og rettsvesen,Økonomisk kriminalitet,europa,norden,sverige,ikea,skatteunndragelser,eva joly,skatt