STAMSTED: Baren Internasjonalen på Youngstorget har vore sentral i forfattaranes karriere i AUF og ut av skapet-prosess: Bård Nylund og Anette Trettebergstuen.  Foto: Silje Rognsvåg

Ber kristne vise nestekjærleik med homofile