FALSKE FORHÅPNINGER: – Flyktningene og deres etterkommere er blitt stuet sammen i flyktningleirer og gitt falske forhåpninger om å få vende tilbake til landsbyer som ikke lenger eksisterer, sier Bassem Eid. Han bodde selv i en flyktningleir fra 1966-1999.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

– Palestinske flyktningleirer må avvikles

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.