LEDER: Kretsleder i Sunnmøre Indremisjon, Johan Halsne. Foto: Tarjei Gilje/Dagen-arkiv

Holdt kurs i bedehus-gravferd

Mat

andakt

Bibelen meir enn 
bokstavar og ord,/ 
Bibelen er i frå Gud./ 
Bibelen kan gje deg 
meir enn du tror. 
Bibelen Guds ferdigdekka bord.