Glad og takknemlig for ærespris
Del
Ragnhild og Børre Knudsen er både glade og takknemlige for æresprisen på 100.000 kroner, som de har fått fra Karmel-Instituttet for sin innsats for det ufødte barn i mors liv.

- Dette kom helt over­ras­ken­de på oss, og vi er vel­dig takk­nem­li­ge for denne æres­pri­sen, sier Ragn­hild Knud­sen til Dagen.

- Jeg set­ter også stor pris på pri­sen. Det er ikke først og fremst pen­ge­ne som gle­der oss mest, men at de gjør dette for å vise at de verd­set­ter den inn­sat­sen som er gjort, leg­ger Børre Knud­sen til.

For­mann John Skå­land for­tel­ler at Kar­mel-In­sti­tut­tet ville gjer­ne opp­munt­re Børre Knud­sen med å gi ham en æres­pris.

- Børre Knud­sen har stått på Bi­be­lens grunn i sin kamp, og han og fa­mi­li­en har lidd mye for dette. Vi vil gjer­ne ære hans kamp for bar­net i mors liv, der få andre støt­tet ham, sa Skå­land i man­da­gens avis.

For­nøyd med fil­men

Ragn­hild Knud­sen leg­ger ikke skjul på at disse pen­ge­ne kom­mer godt med, for ek­te­pa­ret har for tiden en stor be­last­ning med tanke på hans syk­dom og opp­hold på syke­hjem, som de prø­ver å unngå. Hun prø­ver å ha sin mann hjem­me mest mulig.

- Hvor­dan er du for­nøyd med fil­men om dere?

- Det er et stort kunst­verk av Frid­tjof Kjæ­reng, og fil­men er full av opp­lys­nin­ger mel­lom lin­je­ne. Det er fint at men­nes­ker får tenke seg om etter å ha sett den, og få et noe an­ner­le­des bilde av oss. Der­for er vi vel­dig be­geist­ret for fil­men. Vi har fått mange og po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger fra folk som har sett den, sier Ragn­hild Knud­sen.

DAGEN

samfunn,børre knudsen,fridtjof kjæreng,innenriks,ærespris,john skåland,en prest og en plage,karmel-instituttet