PLIKT: Malimisjonær Therese Glendrange forteller at hun er dårlig på å gjøre ting av plikt. Det er gleden som motiverer henne til å gi. Svein Høysæter, rådgiver i Normisjon, tror Gud er mer interessert i gleden han har å gi enn selve gaven.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

– Det er gøy å være raus

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.