FELLES: Manja kommer fra Sverige, Karl Roger kommer fra Trøndelag. De har en felles lidenskap i det å hjelpe andre.  Foto: Foto: Privat

– Det sitter langt inne å be om hjelp