- Kristne dukker opp i Faceboo
...
- Kristne dukker opp i Facebook-grupper for organisasjoner som Sian og NDL, sier Øyvind Strømmen, ekspert på høyreekstremisme. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix
Frykter antiislamisme kan inspirere til vold
Del
Ekspert på høyreekstremisme, Øyvind Strømmen, mener at Stopp islamiseringen av Norge og Norwegian Defence League er høyreekstreme grupper.

- Man kan bruke andre ord, men ideologien i en del antiislamske miljø er en ideologi som passer overens med det man tradisjonelt kaller høyreekstremisme, sier journalist og forfatter Øyvind Strømmen til Dagen. De siste årene har han kartlagt høyreekstreme miljø.

LES OGSÅ: 
Vil bekjempe islamisering av Norge

Blander grupper på Facebook
- En del av den angivelige islamkritikken har sin opprinnelse i sterkt høyreorienterte kristne miljø i USA. Der finner man tenkningen om det kontrajihadistiske, eller antiislamske, og en del tanker som knytter islam til endetidsforestillinger, utdyper Strømmen, som skriver om høyreekstremisme i boka Det mørke nettet.

- I norsk sammenheng finnes dette stort sett i veldig marginale miljø langt til høyre, og gjerne i utkanten av de miljøene igjen. Det er en del kristne som har vært aktive i for eksempel Kristent Samlingsparti som har dukket opp i Facebook-grupper for organisasjoner som Sian og NDL.LES OGSÅ LEDER:  Stopp radikaliseringenFå kristne
Han mener at innslaget av kristne er ganske lite i disse miljøene i Norge.- Jeg vil ikke påstå at Kristent Samlingsparti står for noen klassisk form for høyreekstremisme. Det som er tilfelle er at de allierer seg med folk som står for høyretenkning. Det er et rop i hop av ulike marginale bevegelser som finner sammen i et slags hat mot Arbeiderpartiet og innvandrere, i særdeleshet muslimer, sier eksperten.Enkeltpersoner
Strømmen mener at det norske, høyreekstreme miljøet er ikke spesielt stort eller slagkraftig.- Problemet er at enkeltpersoner kan påvirkes av propaganda i dette miljøet og som resultat, ty til politisk vold, sier forfatteren og peker på 22. juli og Heimdaldrapet i Trondheim i 2008, der en drap skjøt og drepte en muslim. Han skal også ha abonnert på nyhetsbrev fra Sian, ifølge forfatterens kilder.- Det sentrale blant høyreekstreme er et verdensbilde som i stor grad har paralleller til klassisk rasisme, selv om de hevder noe annet. Idélikhet og typelikhet fører til at det er snakk om høyreekstreme grupper, sier Strømmen. DAGEN