Fritt Ord-vinner stemmer De Kristne
Del
- Det er et nytt parti med et flott pro­gram, sier Nina Karin Monsen.

Fi­lo­so­fen og Fritt Ord-vin­ner Nina Karin Mon­sen har be­stemt seg for å stem­me på par­ti­et De Krist­ne ved val­get.

- Det er et nytt parti med et flott pro­gram. De er det enes­te par­ti­et, det jeg kjen­ner til, som har gitt om­kamp på ek­te­skaps­lo­ven høy prio­ri­tet, sier Mon­sen til Norge IDAG. Hun har en rekke år kjem­pet en kamp mot den kjønns­nøy­tra­le ek­te­skaps­lo­ven.

- Jeg mener at ek­te­skaps­lo­ven må re­ver­se­res. Det er den vik­tigs­te sak for fa­mi­li­en , sam­fun­net, barna og der­med frem­ti­den. De Krist­ne er det enes­te par­ti­et som prio­ri­te­rer denne saken høyt, sier hun.

Partiprogram?

- Jeg er usikker på om Monsen har lest vårt partiprogram, sier KrF -nestleder Dagrun Eriksen

Der står det at KrF vil «gjeninnføre den tidligere ekteskapslovens definisjon av ekteskapet som en ordning mellom en mann og en kvinne».

Eriksen har følgende anbefaling til «verdibevisste velgere»: 

- Dersom det er sjanse for at De Kristne kan komme inn på Stortinget er det kjempeflott. Det vil gi flere alliansepartnere i viktige saker. Men ser folk at partiet er langt unna dette i sine fylker, burde folk styrke de man ser drar samfunnet i den retningen de ønsker, sier Eriksen. 

Velgerkamp

Nestlederen er glad for den uventede støtten KrF har fått fra artisten Ole Paus , men understreker at hun ikke tar det som noen selvfølge at noen skal stemme på partiet hennes. 

- Vi må på lik linje med andre partier jobbe knallhardt for alle velgerne.

Les også: Tror ikke på kjendiseffekt i valgkampen

DAGEN

 

samfunn,valgkamp,minstemme2013,ole paus,kjendiser,politisk,partiprogram,de kristne,ekteskapsloven,fritt ord,nina karin monsen,dagrun eriksen,valg,politikk,innenriks,krf,kristenliv