Forsvaret
Del
Norge trenger å nå målet om to prosent av BNP på Forsvaret innen 2024, for å styrke landet vårt og Nato- samarbeidet.

Dette målet ble vedtatt av Nato- toppmøtet i Wales 2014.

Trenger vi da en rød-grønn regjering som styrer med støtte fra Mdg, og evt Rødt?

Nei. Stem for et borgerlig flertall 11. September. Norge er et rikt land, og med riktig prioritering vil målet om 2% la seg realisere innen 2024.

Det styrker samarbeidet i Nato, vårt land og viser at vi er villig til å ta større ansvar for egen sikkerhet.

-----

Les også:

Hva skal du stemme 11. september?

Hvilke verdispørsmål er viktige for deg?

Dagen har gjort et dykk ned i ti politiske partiprogrammer for å gjøre deg litt klokere.

Presentasjonen bygger på partienes politiske arbeidsprogram for stortingsperioden 2017-2121.

Listen er ikke en utømmende oversikt over partienes politikk, men over hovedpunkter.

Les partienes partiprogram for flere detaljer.

Dette mener Arbeiderpartiet  

Dette mener Fremskrittspariet  

Dette mener Høyre  

Dette mener Kristelig Folkeparti

Dette mener Miljøpartiet De Grønne  

Dette mener Partiet De Kristne

Dette mener Rødt

Dette mener Senterpartiet  

Dette mener Sosialistisk Venstreparti  

Dette mener Venstre  

 

* Sitter du fortsatt på det politiske gjerdet? *