Bønn på Facebook: David Andre
...
Bønn på Facebook: David Andre Østby synes Facebook er et flott redskap for bønn fordi nettsiden senker terskelen for å ta kontakt for mennesker. Foto: Connor McCullough
Facebook senker terskel for bønn
Del
Bønn på Facebook synes å ha blitt mer og mer utbredt. - Hvilken kanal bønnen kommer gjennom er likegyldig. Det viktigste er at folk ber, mener ansvarlig redaktør i ungdomsmagasinet Sorthvit David Andre Østby.
At Facebook er blitt en vesentlig del av vår hverdag er det liten tvil om. Også for kristne har Facebook blitt et nyttig redskap, spesielt i bønnelivet. Bønnegruppene på Facebook øker i omfang både hva grupper og medlemmer angår. På nettsiden for gruppen «Prayer» går det ikke mange minutter eller timer mellom hver bønn. Noen reagerer på denne moderne formen for kontakt med Gud. David Andre Østby har hatt mye kontakt med ungdommer, både gjennom hans lovsangsarbeid og gjennom ungdomssmagasinet Sorthvit. Til daglig er han redakør i Korsets Seier. Han har ingen moralsk panikk for at ungdommene ber på Facebook, for for ham er ikke Facebook annet enn et redskap.

- Virkemidlene er ikke sentrale når vi henvender oss til Gud. For uansett hvordan man ber, virker bønnen på samme måte. Det er like greit å be på Facebook som å be i hverdagen eller i kirken. Gud er overalt i våre hverdagsliv. Han er like nær på Facebook som i kirken. Det er bønnen som er viktig her, ikke teknologien. Vi må huske på at det i bunn og grunn ikke er kirken eller Facebook som formidlere, men snarere vårt personlige forhold til Gud som er av betydning, mener han.Bro mellom menneske og menighetIfølge Østby gjør teknologiske nyvinninger som Facebook kommunikasjonen mellom menneske og menighet lettere. Han ser ingen grunn til å kjempe mot teknologien på dette området.

- Bønnegrupper på Facebook senker terskelen for å ta kontakt for ungdommer. Å ta en telefon, eller å reise seg i en bønnegruppe i menigheten er langt vanskeligere enn å skrive en bønn på nettet. På Facebook tør folk å stå fram og si ifra om sine egne behov. Slik jeg ser det ødelegger ikke teknologien bønnelivet. Tvert i mot, den hjelper oss å uttrykke bønnene og behovene våre på forskjellige måter. Mennesker har forskjellige liv og forskjellige behov. De ulike bønneformene tar høyde for dette.Er vi blitt for late?I vår tid er det blitt enklere å kommunisere. Dermed har det også blitt enklere å be. I Israel kan jøder sende inn bønnene sine på sms til en rabbiner, som videre plasserer en utskrift av bønnene i papirformat i klagemuren. Har vi blitt for late til å be, vil noen kanskje spørre. Er bønnegruppene på Facebook bare enda et virkemiddel som gjør oss om mulig enda mer late? På spørsmålet om han synes det har blitt for enkelt å be svarer Østby:

- Det kan aldri bli for enkelt. Det skal være enkelt. Det var jo nettopp derfor Gud ble menneske - for å gjøre det enkelt, og for å gjøre seg selv tilgjengelig for oss mennesker. Å komme i kontakt med Gud skal være enkelt. Her er Facebook og andre teknologiske nyvinninger et viktig ledd. På denne måten blir vi ikke avhengig av tid, sted og rom for å komme i kontakt med Gud, sier han.

Han understreker at vi likevel må være forsiktige med å ikke la teknologien og Facebook overta for fysiske sosiale fellesskap.

- Vi må ikke glemme at vi har et fellesskap som kristne med Gud og med hverandre. Man kan ikke ha et forhold til Gud utelukkende basert på Facebook, sier Østby.