SÅRBAR: Jan Bygstad mener manglende bibelkunnskap har alvorlige følger for kristenlivet, i form av overfladiskhet og åndelig forvirring. – En blir sårbar for nye lærdommer ved at en ikke har kunnskap til å skjelne mellom hva som er sant og falskt, sier presten.  Foto: Birgit Opheim

Har over 400 bibeltimer tilgjengelig

Demokratiske prosesser

veivalg

Som mangeårig lokalpolitiker i Ålesund og Sunnmøre, hvor KrF tradisjonelt har hatt en av sine sterkeste bastioner, vil jeg komme med to oppmodninger i anledning veivalget partiet nå står foran.

Den totalitære stat (Kina i dag)

Kina

Det er ikke nytt at Kinas kommunistmyndigheter gjør alt for å kontrollere alle sider ved innbyggernes liv. Men der internett har åpnet mange dører og vinduer og gitt mennesker alle steder på jorden anledning til å søke informasjon, der strammer Kina dramatisk inn.

Salomos mor

andakt

I ti dager skal temaet her på Dagens sisteside være Salomo. Batsebas sønn.