LAVIK: Fra 30-tallet og til ut
...
LAVIK: Fra 30-tallet og til utpå 50-tallet ble både KrF og Dagen ledet av en Lavik fra Hordaland. Men KrFs Nils Lavik (bildet) og Dagens Johannes Lavik var ikke i nær slekt med hverandre. Foto: Stortingets arkiv
Dagen skiftet syn på KrF
Del
Dagen-redaktøren støttet opprettelsen av KrF, men advarte partiet mot «å ta monopol på kristendommen i det offentlige liv».

– En del interesserte i Hordaland har i noen uker arbeidet med dannelsen av et nytt parti, bestående av kristenfolk og avholdsfolk. Disse skulle ved kommende stortingsvalg gå til valg på egen liste. Partiet er nu meldt inn og navnet «Kristelig folkeparti» er godkjent av Justisdepartementet, stod det å lese i Dagen 10. september 1933.

*Klikk her for å komme til e-avisen – og for å søke i det historiske arkivet (i arkiv-guiden kan du få mer info)

Ombestemte seg

En ukes tid seinere kommenterer redaktør Johannes Lavik den nye partistiftelsen på lederplass. Han viser til at han ved flere anledninger tidligere i Dagens spalter har advart mot å danne et eget kristelig parti. Lavik hadde hatt større tro på å dyrke frem kristne politikere som kunne gå inn i ulike partier. Men nå hadde han skiftet syn:

– Det kan reises alvorlige teoretiske og prinsipielle innvendinger mot en kristelig partidannelse av denne art. Men man skal vokte seg for å bli så teoretisk at man stenger livet ute. Det er manges mening at kravet om en aktiv innsats i politikken reiser seg med livets egen rett, skrev Lavik.

Han la til at det «bør sies klart og greit med en gang, at et kristelig politisk parti ikke kan og ikke bør søke å ta noe monopol på kristendommen i det offentlige liv. Der er gode kristne også i andre partier.»

Usakligheter

Redaktøren advarte videre mot usaklige angrep politikerne i mellom:

– Velgerne er forlengst trette og kjede av nedrakking og personforfølgelse. De er trette og kjede av de negative valgforedrag, som leter med lys og lykte etter angrepspunkter hos motparten, men savner overbevisningens styrke i det positive. Det er positiv politikk vi trenger. Det er levende og sterk overbevisning velgerne spør etter i politikken i dag. Vi håper at den nye liste vil gi et sterkt innslag av ny ånd, av sterk og levende overbevisning.

Lavik mente det var «gode menn» som hadde stilt på den nye KrF-listen, «og det skulle synes naturlig for kristenfolket å samle seg om dem».