LAVIK: Fra 30-tallet og til utpå 50-tallet ble både KrF og Dagen ledet av en Lavik fra Hordaland. Men KrFs Nils Lavik (bildet) og Dagens Johannes Lavik var ikke i nær slekt med hverandre.  Foto: Stortingets arkiv

Dagen skiftet syn på KrF

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).