Illustrasjonsbilde: Yayimages.
...
Illustrasjonsbilde: Yayimages.com
Utenlandske kvinner søkte om tvillingabort i Norge
Del
I Danmark blir kvinner som får utført fertilitetsbehandling oftere gravide med tvillinger. Flere av dem har bedt om å få fjernet ett av fostrene i Norge, men alle har fått nei.

– Hittil har vi fått åtte forespørsler om fosterreduksjon fra utenlandske kvinner. Alle er blitt avvist, opplyser overlege Torbjørn Eggebø ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim til Vårt Land .

Kvinnene kom fra Italia, Tyskland, Irland, Sverige og Danmark, ifølge Eggebø. Bakgrunnen for avvisningen er at de ikke oppfylte kravet om å oppholde seg i Norge når de ba om fosterreduksjon .

Les også: 

Claire overlevde en abort

Stikker nål inn i hjertet til det ene barnet  

Tidligere i år konkluderte lovavdelingen i Justisdepartementet med at abortloven åpner for fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre. Loven nevner ikke dette spesifikt, men tolkningen slo fast at den ikke var til hinder for slike inngrep.

Fosterreduksjon innebærer at kvinner som er gravide med friske tvillinger eller flere, kan få gjennomført abort på ett av fostrene. Da abortloven ble innført i 1975 var ikke dette en medisinsk mulighet, noe det er nå

Like før jul avviste flertallet på Stortinget KrF s og Senterpartiets ønske om å gjøre fosterreduksjon ulovlig. I Danmark er det er det tillatt å redusere antall fostre til to, men under normale omstendigheter ikke til ett.

 

abort-utlendinger,innenriks,nyheter,Medisin og helse,helsevesen,europa,italia,tyskland,norden,danmark,island,sverige,norge,Riksnyheter,krf,sp,tvillingabort,fosterreduksjon