ROLIG: Tor B. Jørgensen, tidli
...
ROLIG: Tor B. Jørgensen, tidligere biskop i Sør-Hålogaland, ønsker seg en rolig debatt om livets to utganger. Han mener det bør være godtatt at noen vil avlyse fortapelsens mulighet. Foto: Johannes Ek Reindal
Avlyser livets to utganger
Del
Biskop emeritus Tor B. Jørgensen mener det bør være lov å benekte fortapelsens mulighet uten å bli kjetterstemplet.

– Det finnes en slags forlegenhet knyttet til dette spørsmålet. Jeg etterlyser en debatt om hva kirken kan være åpen for i spørsmålet, sier Tor B. Jørgensen.

Det var på nettforumet Verdidebatt at den tidligere generalsekretæren i Det Norske Misjonsselskap (NMS) gikk langt i å avlyse fortapelsens mulighet. Han mener mange prester allerede har gjort det i praksis.

– Det er et tema som mange unngår. Kanskje av frykt for å bli misforstått, sier Harald Hegstad ved Menighetsfakultetet. Han er ekspert på grunnlagsproblemene i troslæren, og gav i fjor ut lærebok i faget som kalles dogmatikk.

dommen: – Dommen må fastholdes, og det samme må fortapelsens mulighet som det Gud ønsker å frelse oss fra, sier professor Harald Hegstad. Bildet viser Michelangelos freske «Dommen» i Det sixtinske kapell i Roma. Foto: Michelangelo 1535-1541
 

Ikke-tema

Tor B. Jørgensen forteller at den dobbelte utgang har vært et slags ikke-tema i hans lange karriere innenfor kristent organisasjonsarbeid, misjon og i Den norske kirke.

– Det er vanskelig å ha slike debatter, sier Jørgensen som mener at kjetter-spøkelset fort kan drepe debatten. Derfor tror han ikke nødvendigvis at Den norske kirkes lærenemnd er arenaen.

– Jeg ser vel for meg en åpen, teologisk diskurs, som ikke var preget av frykt for å bli karakterisert som vranglærer.

Mener kristne ikke lenger tør snakke om synd  

Grobunn i folkekirken

Jørgensen hevder selv et «apokatastatisk» syn, som sier at alle mennesker vil nå frem til frelse. Han mener dommen er reell, men viser til at alle på et tidspunkt skal bøye kne for Jesus, ifølge Bibelen.

– Kristus vil være Herre over alt til slutt. Hans død og oppstandelse medfører at det er Guds kjærlighet og nåde som til slutt seirer.

– Er det teologien eller samvittigheten som har ledet deg til den konklusjonen?

– Det er jo hjertet, og min tro på Kristus som skaper den forestillingen. Men det er jo en gammel, teologisk posisjon og en viktig del av den kristne tradisjonen, også frem til vår tid, sier Jørgensen som forteller at det var som misjonær i møte med nyfrelste japanere at han ble aller sterkest utfordret på tanken om fortapelse.

– Det ble umulig å holde fast på at de som ikke tok imot Jesus på samme måte, ikke skulle høre med innenfor rammen av Guds godhet.

Rent teologisk og læremessig våget ikke Jørgensen å ta noe nærmere oppgjør den gang.

– Jeg unngikk å gå nærmere gjennom hvordan jeg forestilte meg dette. Det var nok møtet med folkekirkevirkeligheten som har åpnet for at jeg har våget å sette nærmere ord på det, sier han.

Vanskelig

Men de siste 10-12 årene har han formulert seg åpent om dette, sier han.

– Er det noen bibeltekster som vanskeliggjør et slikt synspunkt?

– Motsetningen i det bibelske materialet er en kjempeutfordring. Min oppfatning er at straffen og dommen i stor grad retter seg mot de som tror at de av oss som tror vi er innenfor.

– Føler du at du er på kant med Den norske kirkes læregrunnlag?

– Kanskje er jeg i grenseland inn mot en konkret forestillingsverden. Men jeg mener at jeg ikke er utenfor en klassisk måte å tenke om disse spørsmålene på, sier Jørgensen som mener det finnes vanskeligheter i alle leirer.

– Hele denne usikkerheten bør føre til varsomhet. En bør ikke være redd for at en apokatastatisk lære setter en utenfor det kristne fellesskapet, sier Jørgensen.

– Fortapelse er mulig

IKKE INNAFOR: Harald Hegstad ved Menighetsfakultetet uttaler seg ikke direkte om Tor B. Jørgensens synspunkt, men mener at det er i strid med Den norske kirkes lære å avlyse fortapelsens mulighet. Foto: Astrid Dalehaug Norheim
Harald Hegstad vil ikke uttale seg om hvor mange prester som har avskrevet fortapelsens mulighet. Han er enig med Jørgensen i at det nok er et tema som tones ned for en del. Men prestene som utdannes ved Menighetsfakultetet har fått undervist at det finnes en dom og en dobbel utgang på livet.

– Det er mulig å gå fortapt. Samtidig er det viktig å si at vi ikke vet hvem som går fortapt. Dommen hører Gud til. Og det går ikke an å utelukke enhver mulighet for at Gud til syvende og sist kan frelse alle.

I strid

Mens Jørgensen mener at man bør kunne ha det som på teologisk kalles «apokatastasis», slik han forfekter, mener Hegstad at det går ut over det bibelen sier noe om.

– Jeg mener at en lære som avviser fortapelsens mulighet, er i strid med Den norske kirkes lære, sier han og viser til hvordan slike saker har vært vurdert tidligere.

– Er det et press i den retningen?

– Det er en tendens innenfor nyere teologi ja. Men likevel er det ikke så mange som tar skrittet ut og lanserer en lære om det. Og blant dem som gjør det så blir det fort spekulativt. Enten må du undergrave veldig mye av alvoret i forkynnelsen, eller så konstruere og uttale deg veldig mye om hva som skjer i det hinsidige. Dommen må fastholdes, og det samme må fortapelsens mulighet som det Gud ønsker å frelse oss fra, sier Hegstad.

– Tror du at Den norske kirkes lære vil bli stående?

– Jeg tror at tanken om den dobbelte utgang og fortapelsens mulighet står seg. Dette er en debatt som går helt tilbake til Oldkirken, minner han om.

fortapelse,helvete,tor b. jørgensen,den norske kirke,frelse,nms,menighetsfakultetet,harald hegstad,teologi,bibelen