ROLIG: Tor B. Jørgensen, tidligere biskop i Sør-Hålogaland, ønsker seg en rolig debatt om livets to utganger. Han mener det bør være godtatt at noen vil avlyse fortapelsens mulighet.  Foto: Johannes Ek Reindal

Avlyser livets to utganger

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)