MER MANGFOLD: Humanetiker Noru
...
MER MANGFOLD: Humanetiker Norunn Kosberg i samtale med feltprost Alf Petter Hagesæther (i midten) og imam Najeeb ur Rehman Naz. Den nye felthumanisten og feltimamen kommer under feltprostens daglige tilsyn. Foto: Olav Standal Tangen, Forsvaret
15 søkere vil bli felthumanist
Del
Feltprestkorpsets dager som rent kristent, er talte. Fra nyttår har Forsvaret for første gang både en feltimam og en felthumanist.

Syv kvinner og åtte menn har søkt på stillingen som i Forsvarets terminologi heter «feltlivssynshumanist», og intervjuprosessen er godt i gang etter at fristen til å søke løp ut 5. august. Forsvarssjefens tilsettingsråd tar trolig en avgjørelse i løpet av kort tid, og tiltredelse finner sted 1. januar neste år.

Det er ingen svært kjente navn blant de 15 søkerne, men Baard Borthner Thalberg er godt kjent i human-etiske kretser. Han har tidligere vært hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund (HEF).

Felthumanist-søkere:

 • Dag Sørebø (49)
 • Eli Seglen (55)
 • Hans Petter Hannaas (29)
 • Kjetil Holtmon Akø (26)
 • Maja Mara Kuruzovic (27)
 • Leif Magne Vollan (47)
 • Baard Borthner Thalberg (53)
 • Ida Helene Henriksen (34)
 • Fredrik Langhelle Sørensen (37)
 • Anniken Fleisje (31)
 • Maarten Andersen (34)
 • Ognjen Balac (34)
 • Marianne Vahl (48)
 • Bente Synnøve Borg (33)
 • Ida Malén Gabrielsen (33)

Les også:

Kvalifikasjoner

Utlysningen sier at feltlivssynshumanisten skal «utføre livssynsbetjening (herunder samtaler) i eget ansvarsområde, gi råd og innspill om tilretteleggelse for livssynshumanisme i hele Forsvaret, bidra i utredning av Forsvarets fremtidige ordning for livssynsutøvelse, med spesielt henblikk på livssynshumanisme og gjennomføre etikkundervisning i henhold til fagplan etikk for grunnleggende soldatutdanning».

Det kreves minimum mastergrad i filosofiske fag, humanistiske fag, samfunnsfag eller religionsutdanning, eksempelvis med fag som filosofi, psykologi, idéhistorie, sosiologi og religionsvitenskap. Offiserskurs gis etter tilsetting hvis den ansatte ikke har dette fra før.

«Det er ønskelig med gjennomført førstegangstjeneste, erfaring fra livssynsarbeid eller trosdialog samt erfaring fra organisasjonsarbeid innen livssynsmiljøet i Norge», står det videre. Personlig egnethet tillegges vekt, og tilstrekkelig fysisk form er påkrevd som for annet ikkestridende personell.

Sertifiseres

De som ansettes skal sertifiseres i sitt livssynssamfunn, i praksis Human-Etisk Forbund (HEF).

– Vi har observert intervjuene av kandidatene og hatt en egen samtale med dem, sier livsynsrådgiver Lars-Petter Helgestad i HEF til Dagen.

Han foretrekker å kalle de nye livssynsaktørene i Forsvaret for «felthumanister». HEF skal ikke rangere kandidatene, men sertifisere den som får stillingen. De skal også være under tilsyn av forbundet på samme måte som feltprester i dag er under tilsyn av sitt kirkesamfunn.

Nye seremonier

Fra human-etisk side må man nå blant annet utvikle ulike seremonier for Forsvaret. Disse finnes nemlig ikke i dag.

– Vi skal blant annet lage et opplegg for humanistisk feltbegravelse, og vi trenger også å finne ut hva det er ønskelig at vi bidrar med i det daglige. Vi må finne ut om soldatene vil ha tilbud om morgensamlinger som alternativ til kristne andakter, diskusjonsgrupper eller andre sosiale aktiviteter. Eventuelt skal vi også tilby alternativer til feltgudstjenestene. Men vi vet ikke hvordan dette skal utformes. Her blir veien til mens man går, og hvordan dette kan fungere, vet vi ikke helt, selv om vi har noen idéer. Dette opplegget må vi teste ut og utvikle sammen feltprestkorpset, sier Helgestad.

– Vil det si at dere fra dag 1 må gjøre en «markedsundersøkelse» av hva soldatene etterspør?

– Vi vet at en felthumanist er ønsket blant soldatene, men vår oppgave blir å bygge videre på den erfaringen og kompetansen vi har i det sivile, sier Helgestad som også nevner en til en-samtaler, den humanistiske varianten av sjelesorg.

– Dere må vel også utarbeide et sett med alternativ terminologi, eller finnes den allerede?

– Vi mangler et godt språk for dette. Vi har jo ikke hatt et godt organisert tilbud utenfor de kirkelige miljøene, så vi mangler et ikke-religiøst språk. Men det har også sine fordeler at vi kan starte helt fra begynnelsen.

– Misunner dere egentlig kirken litt at de har noe som er innarbeidet?

– Ja, kanskje litt, innrømmer Helgestad og ler. – Kirken har noe å bygge videre på mens vi må starte fra begynnelsen.

55 prester

TO STORE: – Human-etikere og muslimer er de to signifikant store gruppene utenfor det kristne landskapet, sier fagsjef Nils Terje Lunde i feltprestkorpset. Foto: Stein Gudvangen
Feltprestkorpset består i dag av 55 prester. Tallet på prester vil bli redusert med to når feltlivssynshumanisten og feltimamen kommer til.

De to nye stillingene har hatt sine forløpere i to sivile rådgivere i et prøveprosjekt som løper ut ved årsskiftet.

– Rådgiverne har hatt som oppgave å utrede hvordan vi kan betjene muslimer og human-etikere, sier oberstløytnant Nils Terje Lunde som er fagsjef i feltprestkorpset. – Jeg opplever at samarbeidet om dette har vært veldig konstruktiv, sier han og opplyser at menigheter knyttet til Islamsk Råd er den muslimske instansen som skal sertifisere og ha tilsyn med den kommende feltimamen. Til denne stillingen var det seks søkere.

Lunde sier at Forsvaret ikke fullt ut kan ha tilbud til alle livssynsgrupper, men at man tilrettelegger så godt man kan.

– Human-etikere og muslimer er de to signifikant store gruppene utenfor det kristne landskapet. Alle de andre er veldig små, men hvis en buddhist trenger det, bidrar vi i feltprestkorpset til at soldaten kan få kontakt med buddhister utenfor vårt apparat. Vi har et slagord som sier at vi betjener våre egne, tilrettelegger for andre og bryr oss om alle, sier oberstløytnant Lunde.