MER MANGFOLD: Humanetiker Norunn Kosberg i samtale med feltprost Alf Petter Hagesæther (i midten) og imam Najeeb ur Rehman Naz. Den nye felthumanisten som skal ansettes i Forsvaret kommer sammen med feltimamen under feltprostens daglige tilsyn.  Foto: Olav Standal Tangen, Forsvaret

15 søkere vil bli felthumanist