BISTAND: Tre personer som alle er dypt engasjert i norsk bistandspolitikk debatterte om den har noen effekt. Fra venstre Svein Dale, tidligere fagdirektør i UD, Hilde Frafjord Johnson, tidligere bistandsminister, og Nikolai Astrup, utviklingsminister.  Foto: Tor Weibye

«Langsiktig bistand har ikke virket»