Frelse: Oslo Spektrum arena var nesten fulbooket under Håpets Festival, ifølge Sten Sørensen, styreleder for festivalen. Her lørdags kveld gikk 135 stykker frem til scenen for å søke frelse og forbønn.  Foto: Silje Kimberlee Kulleseid

– Mange søkte frelse under Håpets Festival

KrF i spill - med kurs mot venstre

debatt

KrF har siden 2005 manglet evne til å kapre velgere fra andre partier. De mangler også nå evne til å ta vare på egne velgere, noe dagens situasjon rundt sperregrensen viser.

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.