TUNG TID: Ikke alle ser frem til ferie, sol og fellesskap. For mange er ferieukene en vanskelig tid å komme seg gjennom. Leif Jarle Theis, daglig leder for Kirkens SOS i Norge, utfordrer oss alle til å se oss rundt om det er noen i vår familie eller vennekrets som trenger oppmerksomhet i ferietiden.

Mange får det vanskelig når Norge «stenger»

Jesus ute

andakt

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» (Matteus 25:40)