STREVSOMT: Bergfinn Sørlie tar ofte en tur ned til vannet like ved kirken. Der møter han ofte folk som synes livet er strevsomt og som trenger noen å snakke med.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Etterlyser mannlige diakoner

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)